Spotkanie było okazją do podsumowania projektów realizowanych w ostatnich 4-latach, które dziś mają realne odzwierciedlenie w wyposażeniu naszej jednostki i wyszkoleniu ratowników, są efektem przemyślanych i planowanych kierunków rozwoju ratownictwa. Ten rozwój trwa już nieprzerwanie od 145-ciu lat.

Główne zrealizowane projekty:

2016 – Wzmocnienie możliwości działań poszukiwawczo – ratowniczych oraz przeciwpowodziowych, poprzez doposażenie Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej OSP Kęty w sprzęt przystosowany do poruszania się i transportu w trudnym terenie.
2017
– Zakup specjalistycznej kamery ratowniczej dla OSP Kęty do działań przeciwpowodziowych i w budynkach wysokich.
2017 – Bezpieczeństwo strażaków OSP Kęty – zakup sprzętu łączności i lokalizacji online ratowników.
2017 – Zakup lekkiego samochodu specjalistycznego do przewozu psów ratowniczych, zasobów poszukiwawczych, elektroniki i systemów łączności na potrzeby Grupy Poszukiwawczo – Ratowniczej Ochotniczej Straży Pożarnej w Kętach.
2017 – Bezpieczna Małopolska – samochody strażackie. (średni samochód ratowniczo gaśniczy GBARt 3/16 na podwoziu Volvo FLD3C.)
2018 – Doposażenie Volvo (zestaw: ciężka hydraulika, podpory + pilarki)
2019 – Doposażenie Jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Kęty w sprzęt do usuwania skutków katastrof (RPMP.05.01.02-12-0035/15)
2019 – Wykonanie zabudowy wewnętrznej samochodu pożarniczego OSP Kęty.
2019 – Doposażenie i utrzymanie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, Grupy Poszukiwawczo-Ratunkowej w Kętach.
2019 – Doposażenie Volvo (uzupełnienie armatury, elektronarzędzia, drobny sprzęt)

Wymienione projekty oraz kilka mniejszych to działania na łączną kwotę niespełna 2 mln. zł.  Działania, które są pokłosiem dobrze prowadzonej współpracy samorządu szczebla gminnego, powiatowego, wojewódzkiego, sponsorów i zaangażowania członków naszego stowarzyszenia. Taka współpraca jest podstawą sprawnie działającego systemu ratownictwa, otwartego na każdą organizację, stowarzyszenie, grupę cywilną uczestniczącą w zdarzeniu. Pozwala nam działać i podnosić swoje kompetencje ratownicze, stawiać sobie nowe cele i rozwijać „ratownictwo z pasją…”

Można śmiało powiedzieć, że było to spotkanie w gronie Przyjaciół “Ratownictwa z pasją…”, w którym uczestniczyli:

Agnieszka Plewińska Chrzanowska – Kierownik Zespołu ds. Wsparcia Bezpieczeństwa Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego,
Marcin Niedziela – Starosta Powiatu Oświęcimskiego,
Krzysztof Jan Klęczar–Burmistrz Gminy Kęty,
Mateusz Hałat – dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego Gminy Kęty,
st. kpt. Marcin Głogowski – Komendant Powiatowy PSP w Oświęcimiu,
Józef Szafran – Komendant Gminny ZOSP RP,
Bartłomiej Jastrzębski,

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za przyjęcie zaproszenia i udział w spotkaniu!

Podczas spotkania nastąpiło oficjalne przekazanie sprzętu i szkoleń realizowanych w ramach projektu:


W ramach projektu zrealizowano cykl szkoleń dla przewodników psów ratowniczych, zakupiono 25 kompletów środków ochrony indywidualnej ratowników (kurtka taktyczna, spodnie taktyczne), zakupiono 25 kompletów latarek nasobnych i czołowych jako osobiste wyposażenie ratownika

Udostępnij