Ostatnie 3 lata nasza działalność w jednostce skupiona była w obszarze edukacji i budowania świadomości w tematach związanych z bezpieczeństwem strażaka, a w szczególności z profilaktyką antyrakową #zdrowy_raKtownik. Postawiliśmy w tym czasie na cykliczne poruszanie w/w tematu na wewnętrznych szkoleniach, wspólnych spotkaniach i organizowanych przez nas warsztatach (m.in. RIT Kęty 2017, Rescue Days Kety 2019).

Równocześnie z edukacją trwały prace modernizacyjno-remontowe w remizie, których celem było przygotowanie strefy dekontaminacji, wydzielenie czystej szatni dla MDP, wyposażenie szatni JOT w ozonator oraz odnowienie świetlicy.

Od momentu zapoczątkowania procesu „Bezpieczny strażak XXI wieku” duży nacisk położyliśmy na zdobycie potrzebnych funduszy. Remonty i zakupy nowych technologii i urządzeń, które miały budować trzeci filar bezpieczeństwa to wydatek, na który nie mogliśmy sobie pozwolić bazując tylko i wyłącznie na środkach własnych. Remonty sfinansowaliśmy ze środków otrzymanych od: Gminy Kęty, KSRG, lokalnych Sponsorów i wkładu własnego. Suma wydatków remontowych poniesionych tylko na ten cel w ostatnich 3 latach to około 60.000 zł.
W tym roku przyszedł czas na finalizację inwestycji w Środki Ochrony Indywidualnej strażaka i zestaw do prania, dezynfekcji i impregnacji odzieży specjalnej.

Zakupy te możliwe były dzięki Mieszkańcom Gminy Kęty, którzy w zeszłym roku wsparli nas w głosowaniu na złożony przez nas projekt w gminnym budżecie obywatelskim na 2020 r. Projekt “Bezpieczny strażak XXI wieku” uzyskał poparcie 54,38 % głosujących mieszkańców dzielnicy Nowe Miasto i 36,27 % mieszkańców dzielnicy Stare Miasto w Kętach. Składamy gorące podziękowania Kęczanom za okazane wsparcie i oddane głosy – bez Was byłoby to niemożliwe!

W ten oto sposób za kwotę 270 000 zł zakupiliśmy:

? 30 ubrań specjalnych Rosenbauer Fire Flex

? 30 hełmów strażackich Rosenbauer Heros Titan

? 30 kominiarek barierowych PBLOK od EagleFR

?30 par rękawic Rosenbauer Safe Grip

?30 par butów Rosenbauer  Twister

? Pralnico-suszarkę SOV

Dodatkowo udało się pozyskać środki z KSRG na 3 pary nowych butów, a 3 komplety ubrań specjalnych trafiły do nas dzięki współpracy ze Sponsorem naszego stowarzyszenia.
W tym miejscu serdecznie dziękujemy wszystkim dostawcom i producentom, z którymi podjęliśmy rozmowy za wsparcie merytoryczne i pomoc w realizacji inwestycji. W szczególności dziękujemy przedstawicielom  SUPRON 1 i Rosenbauer Polska, bo stanęli oni na wysokości zadania i spełnili nasze oczekiwania.

Proces trwa... jeszcze dużo przed nami, ale jednocześnie mamy świadomość jaką drogą chcemy dziś podążać. Kierunek obrany! W budowaniu świadomości (edukacji) u strażaków jeszcze wiele przed nami, technologicznie  już jesteśmy na niezłym poziomie, który zapewni nam utrzymanie w należytym stanie infrastrukturę w remizie. Profesjonalne ŚOI trafiły na wyposażenie INDYWIDUALNE naszych ratowników (niespełna 50 % JOT otrzymało nowe komplety). Czas na egzekwowanie obranej przez nas drogi!

Udostępnij