Zmagania podsumowano na spotkaniu, gdzie omówiono wszystkie punkty ćwiczeń. Całość została oceniona wzorowo.

Udostępnij