Dwudniowe manewry zgromadziły około 250 osób z wielu grup ratowniczych, zarówno tych ochotniczych, cywilnych jak i państwowych. Wspólnie przy stole oraz na leśnej polanie stanęli do działania członkowie OSP, PSP, Policji, członkowie grup i stowarzyszeń cywilnych – wszyscy. dla których najważniejszy jest „człowiek w lesie”. Sprawne działania wszystkich osób biorących udział w manewrach pokazały, że pomimo różnych mundurów, hełmów czy stopni awansu, potrafimy wspólnie działać dla dobra drugiego człowieka. Współpraca na każdym szczeblu jest możliwa, a wspólne szkolenia bardzo pomagają podnieść poziom i jakość naszej współpracy.
Dziękujemy organizatorom manewrów – Myślenickiej Grupie Poszukiwawczo – Ratowniczej z Psami – za wysoki poziom ćwiczeń i pierwszorzędną organizację.

Udostępnij