Siedem wyczerpujących dni podczas, których doskonalono techniki ratownicze podczas działań na wysokości i pod ziemią uzupełniały zajęcia teoretyczne. Ćwiczenia były prowadzone w oparciu o obiekty wskazane przez Ośrodek Szkolenie w Nisku: studnia, wspinalnia, obiekt wysoki, jak również na obiektach przygotowanych przez naszą jednostkę, tj.: poligon ratowniczy i konstrukcję kratownicy w Jawiszowicach.
Ratownicy mogli sprawdzić się podczas pozorowanych akcji na Jurze Krakowsko Częstochowskiej, czyli na zboczach Biblioteki oraz jaskiniach: Studni Szpatowców i Żabiej, gdzie prowadzono ewakuację poszkodowanego przy wykorzystaniu technik balansu, tyrolki i wielokrążka podstawowego.
Podczas kursu doskonalono umiejętności w zakresie ewakuacji w warunkach pożarowych oraz autoratownictwa. Całość została zwieńczona egzaminem teoretycznym i praktycznym w naszej remizie.

Dziękujemy instruktorom za przekazaną wiedzę, funkcjonariuszom KW PSP w Rzeszowie
oraz OSz w Nisku za możliwość podniesienia kwalifikacji, aby pewniej i bezpieczniej nieść pomoc potrzebującym.
To jest właśnie nasze: „Ratownictwo z pasją.”

Udostępnij