– letniej kobiety mieszkanki ul. Beskidzkiej i jej 11 – letniej wnuczki. Kobieta cierpiała na niezdiagnozowaną demencję. Obie poszukiwane posiadały urazy medyczne uniemożliwiające im swobodne przemieszczanie się.  Poszukiwania zakończyły się wynikiem pozytywnym. Elementem kończącym pracę ratowników było przekazania poszkodowanych ZRM.

Współdziałanie jest kluczowym elementem prowadzenia działań ratowniczych. Aby poziom współdziałania mógł być zadowalający konieczne jest prowadzanie wspólnych ćwiczeń.

Podczas analizy przeprowadzonych działań wyciągnięto stosowne wnioski, które mamy nadzieję zaowocują podczas następnych ćwiczeń i akcji ratowniczych. Podkreślono wysoki poziom działań z zakresu KPP realizowanych przez strażaków OSP Porąbka.

Dziękujemy za współuczestnictwo i wymianę doświadczeń.

Udostępnij