jakie przyniósł wspólny projekt realizowany z Fundacją Itaka „Monitoring działań policji w poszukiwaniach zaginionych na otwartym terenie”. Pomimo zakończenie projektu nieustannie szukamy rozwiązań, które usprawnią działania poszukiwawcze.

Jednocześnie mieliśmy okazję złożyć podziękowania za patronat i wsparcie Międzynarodowego Ogólnopolskiego Dnia Psa Ratowniczego na ręce Sekretarza Stanu pana Jarosława Zielińskiego.

W obecności Dyrektora Departamentu Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego –  Andrzeja Świderka oraz Naczelnika Wydziału Ochrony Ludności – Ireneusza Kawałka  omówiliśmy sprawy związane z funkcjonowaniem i finansowaniem OSP w kontekście bieżącego sposobu podziału środków oraz specyfikacji sprzętu w katalogu dofinansowania w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. W szczególności bliski był nam temat związany z funkcjonowaniem i finansowaniem grup specjalistycznych w Ochotniczych Strażach Pożarnych w stosunku założeń systemowych KSRG.

Dziękujemy za konstruktywną rozmowę i owocne wnioski do dalszych prac nad w/w tematami.

 

Udostępnij