M-34-75-A-b-4 (Łęki, Bielany)

M-34-75-A-d-2 (Nowa Wieś, Malec, Kęty)

M-34-75-A-d-4 (Kęty)

O projekcie „Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego”: http://www.isok.gov.pl/pl/mapy-zagrozenia-powodziowego-i-mapy-ryzyka-powodziowego

Hydroportal: http://mapy.isok.gov.pl/imap/

Hydroportal instrukcja korzystania: http://mapy.isok.gov.pl/pomoc/

Udostępnij