W trakcie studiów uczestniczy w projekcie badawczym „Sterowanie bezzałogowymi modelami latającymi” realizowanym w Zakładzie Sterowania i Robotyki. Wynikiem tych doświadczeń była praca magisterska: „Przetwarzanie obrazu w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem układów programowalnych FPGA” prowadzona przez dr inż. Aleksandra Nawrata. W roku 2006 rozpoczyna studia dzienne doktoranckie na kierunku Automatyka i Robotyka w zakładzie Sterowania i Robotyki

Udostępnij