Trzy miesiące intensywnej pracy poprzedziło konferencję RIT KĘTY 2017, udało się zaprosić dwóch autorów wspomnianej publikacji; zaprosić do uczestnictwa instruktorów na odpowiednim poziomie merytorycznym i otworzyć drzwi dla wszystkich chcących podnosić swoje kwalifikacje ratownicze.

Dwa dni teorii, praktyki i wymiany doświadczeń, spotkań ludzi z pasją, dla których bezpieczeństwo strażaka – ratownika to bezpieczeństwo ich samych.

Pozwoliliśmy sobie rozszerzyć główny temat konferencji dotyczący organizacji Grup Szybkiego Reagowania (RIT – Rapid Intervention Team) w straży pożarnej o aspekt psychologiczny, środki ochrony indywidualnej strażaka i nowoczesne technologie, które mają szansę w przyszłości znacząco wpłynąć na bezpieczeństwo strażaków podczas działań gaśniczych w budynkach.

Wykłady:

Drugi dzień wydarzenia spędziliśmy na poligonie ratowniczym naszej jednostki, gdzie uczestnicy mieli okazję zapoznać się i przećwiczyć podstawowe elementy prezentowane dzień wcześniej na wykładach. Na potrzeby ćwiczeń zostało stworzonych sześć stacji szkoleniowych, na których strażacy uczyli się: wzywania pomocy i postępowania w przypadku awarii aparatu ODO; poszukiwania i zabezpieczenia poszkodowanego strażaka; podstawowych metod ewakuacji poszkodowanego strażaka; ewakuacji przy użyciu drabiny i w strefie trudno dostępnej; resuscytacji strażaka; siłowego otwierania drzwi. Dwa stanowiska szkoleniowe na poligonie – wzywanie pomocy i awaria aparatu oraz zadania roty po odnalezieniu poszkodowanego strażaka zostały obsadzone przez instruktorów Firetrap.pl

W głowach mnóstwo wniosków i spostrzeżeń, przemyśleń i nowych założeń do kolejnych ćwiczeń – samodoskonalenia się. Nadal pracujemy nad publikacją stosownych wniosków, które chcemy przedstawić naszych zwierzchnikom, a wizytacja Zastępcy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. mgr inż. Pawła Sejmeja, stała się do tego dobrą okazją.

Serdeczne podziękowania składamy na ręce kadry instruktorskiej, bez której wydarzenie nie doszłoby do skutku. Dziękujemy firmom: Bezalin SA, Supron1, Adampol, Fenix.Market, Catering Weselmy się, Hotel Relax za wsparcie finansowe wydarzenia.
Dziękujemy wszystkim biorącym udział w wydarzeniu – to Wy byliście motorem napędowym. Dla Was było warto!

Zawsze staramy dzielić się wiedzą i doświadczeniem z osobami szukającymi wiedzy, dlatego artykuł ten będzie, w odstępnie kilku dni, uzupełniony o stosowne materiały prezentowane na konferencji.

Pamiętajcie!

Jest to wiedza (wcale nie tajemna), znana w polskim pożarnictwie od wielu dziesięcioleci.
„Jeżeli wpuszczasz do środka rotę lub dwie to musisz mieć w odwodzie co najmniej rotę, gotową w każdej chwili do wejścia gdyby coś nieprzewidzianego się stało”.
Słowa starego ogniomistrza, który uczył mnie fachu.

kpt. Maciej Maczkowski

Uwaga fotogaleria podzielona na trzy części: Dzień 1, Dzień 2, Obiektiv.com – Piotr Zwarycz.

Dzień 1

Dzień 2

Obiektiv.com – Piotr Zwarycz

 

Udostępnij