Konferencja ta była częścią projektu Polska-Słowacja Interreg, mającego na celu wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego.

Podczas konferencji mieliśmy okazję zapoznać się ze strukturą modułów, prezentowanych przez słowackich strażaków z Państwowej Straży Pożarnej ze Słowacji (HaZZ), m.in.:

  1. Moduł Gaszenia Pożarów Lasów (GFFV)
  2. Moduł Ratownictwo Powodziowe (WASAR)
  3. Moduł Działań Poszukiwawczo-Ratowniczych Średniej Skali (MUSAR)
  4. Moduł Pompujący o Dużej Wydajności (CBRN)
  5. Jednostka Logistyczna

Realizacja tej konferencji przybliża nas do obchodów jubileuszu 150-cio lecia naszego stowarzyszenia, które obchodzimy 21 września 2024 roku oraz jest to jeden z wielu etapów realizacji projektu: Zarządzanie kryzysowe bez granic.

Projekt „Zarządzanie kryzysowe bez granic”, którego łączna wartość to 769 521,21 EUR, otrzymał w ramach naboru Programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027 dofinansowanie w maksymalnej wysokości 615 616,96 EUR.

Udostępnij