Cykl szkoleń z Pierwszej Pomocy pozwoli na zwiększenie wiedzy jak nieść pomoc i prawidłowo jej udzielać.
Urządzenie do kompresji klatki piersiowej to w czasie zdarzenia „trzeci ratownik”. Urządzenie to automatycznie prowadzi masaż serca, dzięki czemu ratownicy mogą skupić się na innych ważnych zadaniach. Urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej nie tylko odciąża ratownika, ale daje gwarancję prowadzenia wysokiej jakości resuscytacji. Uciśnięcia prowadzone są wówczas z ogromną precyzją, co skutkuje prawidłowym dotlenieniem mózgu osoby poszkodowanej. Najnowsze wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji kładą ogromny nacisk na jakość prowadzonych uciśnięć, właśnie ze względu na badania kliniczne potwierdzające, iż wysokiej jakości uciski klatki piersiowej u osoby z zatrzymaniem krążenia przekładają się jednoznacznie na wyższą przeżywalność oraz zmniejszenie skutków jego wystąpienia. Sprzęt ten zostanie umieszczony na posiadanym mieniu Partnerów projektu.

Dziewięciu Partnerów zostanie wyposażonych w defibrylatory AED z szafką lub torbę ratowniczą R1. Dodatkowo do Grupy Poszukiwawczo Ratowniczej OSP Kęty trafi urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej oraz zestaw fantomów do szkoleń pierwszej pomocy.

Partnerzy projektu:

  • Powiatowy Zespół Nr 10 Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Kętach
  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach – Dom „Senior-Wigor” 
  • Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec
  • Miejska Biblioteka Publiczna w Andrychowie
  • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Brzezince
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Tomicach
  • Związek Harcerstwa Polskiego Ziemi Wadowickiej
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Libiążu

Udostępnij