Strażacy przejdą szkolenie uzupełniające i uzyskają tytuł ratownika pokładowego, czego efektem końcowym będzie posiadanie stałej bazy lądowiskowej statków powietrznych.

Na szkolenie zostało oddelegowanych 6 naszych ratowników, którzy najpóźniej końcem tego roku zdobędą stosowne kwalifikacje. Dodatkowo w ramach pełnionej służby zostaną z nimi podpisane stosowne kontrakty wojskowe, a Jednostka Obrony Wojsk Terytorialnych im. Antoniego Szczerbowskiego działającej przy OSP Kęty, decyzją Ministra Obrony Narodowej, została wpisana w długoterminowy plan finansowania WOT.

Należy podkreślić, iż pamięć o wizjonerze polskiego pożarnictwa, jakim był niewątpliwie nasz druh Antoni Szczerbowski, znalazła stosowne uhonorowanie w nadaniu jego imienia Jednosce Obrony Wojsk Terytorialnych przy OSP Kęty.

Udostępnij