poranny opad śniegu znacząco wpłynął na możliwość zastosowania w/w metody. W akcji wykorzystano kilkanaście patroli pieszych i zmotoryzowanych, w tym 2 quady. Równocześnie prowadzone dochodzenie i wywiad z rodziną pozwolił na ustalenie miejsca pobytu poszukiwanej.

Nocne działania jeszcze raz podkreśliły jak ważne są wspólne specjalistyczne szkolenie na szczeblu lokalnym oraz współdziałanie wszystkich  służb biorących udział w zdarzeniu. Podstawą całości działań operacyjnych jest współtworzenie mobilnego centrum dowodzenia.

Akcja prowadzona była w terenie, gdzie realizowane było szkolenie poszukiwawcze GMINA 2016.

Dziękujemy za owocną współpracę: Policji, OSP Malec, OSP Witkowice, OSP Bielany, OSP Nowa Wieś.

Udostępnij