Przekazana kwota finansowa pozwoli ukończyć pierwszy etap realizacji poligonu. Końcem 2021 r. zostanie oddane do użytku  gruzowisko zewnętrzne.

Cel darowizny:

OBDAROWANY zobowiązuje się, zgodnie z wolą DARCZYŃCY, przeznaczyć w całości przedmiot darowizny  na realizację celów statutowych poprzez działania związane z ochroną życia, zdrowia, ratownictwem tj. budowę poligonu ratowniczego do ćwiczeń i treningu dla psów ratowniczych, a w szczególności budowę stanowiska gruzowiskowego, które będzie imitować katastrofę budowlaną np. po wybuchu gazu.

Udostępnij