który został wdrożony początkiem br. roku. Efekty pracy już widac podczas działań i podczas zajęć warsztatowych.

W końcu poszukiwania można opisać w 4 punktach:

4 podstawowe zasady SAR:
LOKALIZACJA
– DOTARCIE
– STABILIZACJA
– EWAKUACJA

Udostępnij