średniego maksymalnego zakresu detekcji (AMDR), prawidłowe poruszanie się zespołów w zadanym obszarze oraz przełożenie detekcji na identyfikacje obiektów.

Dodatkowo był to czas intensywnej pracy naszych „nowych” planistów i sztabowców. Ponadto mieliśmy okazję wykorzystać do organizacji założeń terenowych nasz nowy sprzęt  – quady.

Udostępnij