• podstawowymi regułami działań w poszukiwaniach
  • współczesnymi (dodatkowymi) regułami poszukiwań
  • Regułą 95% – regułą ograniczonego prawdopodobieństwa
  • nagminnymi błędami w poszukiwaniach
  • zgłoszeniem zaginięcia
  • przyjęciem zgłoszenia
  • wstępnym dochodzeniem w poszukiwaniach

Ważne jest aby w działaniach poszukiwawczych koncentrować się na sprawach prowadzących do odnalezienia, w szczególności na tych sprawach, na które mamy wpływ.

 

Udostępnij