W wolnym tłumaczeniu 6 naszych strażaków posiada świadectwo kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego w celach innych niż rekreacyjne i sportowe rozszerzone o (BVLOS) uprawnienia podstawowe do wykonywania lotów w zasięgu i poza zasięgiem wzroku, (UAV<5kg) uprawnienia dodatkowe na kategorię statku powietrznego bezzałogowego o masie startowej nie większej niż 5 kg, (UAV(MR)<25kg) uprawnienia dodatkowe na kategorię statku powietrznego wielowirnikowiec bezzałogowy o masie startowej nie większej niż 25 kg.

Kurs realizowany był ze środków naszej jednostki przy udziale środków własnych ratowników (operatorów dronów).

Koszt inwestycji 16 668 zł zawiera szkolenie, egzamin ULC, opłata ULC, badania ULC.

Materiał z kwietniowego szkolenia w ramach projektu:  “Doposażenie Jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Kęty w sprzęt do usuwania skutków katastrof (RPMP.05.01.02-12-0035/15 )”

https://www.ospkety.pl/6-operatorow-bsp/

 

Udostępnij