na platformie ratraka oraz przeszukiwanie rumowiska śniegowego, pod zwałami którego znajdowała się żywa osoba (pozorant). Każda możliwość takich ćwiczeń pozwala podnosić nasze umiejętności i zdobywać doświadczenie potrzebne podczas realnych akcji.

Dziękujemy za udostępnienie obiektu i sprzętu.

Udostępnij