Ten rok owocuje ukoronowaniem naszych 6-cio letnich zabiegań o doposażenie floty wyjazdowej w ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy – miejski.  Dofinansowanie jest możliwe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach V Osi priorytetowej Ochrona środowiska, Działanie 5.1 Adaptacja do zmian klimatu, Poddziałanie 5.1.2. Wsparcie służb ratunkowych, m.in. na zakup nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych.

Sukces ma wielu „ojców” i to na ich ręce składamy serdeczne podziękowania. Samochód zasili naszą flotę najpóźniej końcem maja br.

Mottem tej inwestycji są słowa:

Sprawiedliwie nie znaczy po równo. Klasyczna definicja sprawiedliwości brzmi:  oddać każdemu wedle tego, co mu się słusznie należy. Słusznie, czyli wedle zdolności, zaangażowania, pracy i wielu innych czynników.

J. Kaczkowski

Podstawowe dane techniczne

 
PodwozieMAN TGS
Kabina – ilość miejsc1+1+1
Moc maksymalna324 kW (440 KM)
Rodzaj napędu6×4

Zabudowa pożarnicza

 
kompozyt / stal nierdzewna / aluminium 
żaluzje – pyłoszczelne i bryzgoszczelne, aluminiowe 

Układ wodno-pianowy

 
autopompa (1)dwuzakresowa STOLARCZYK S60HP
autopompa (2)jednozakresowa STOLARCZYK S60NP
dozownikręczny lub automatyczny
linia szybkiego natarciadł. węża min. 60m
działko wodno-pianoweSTOLARCZYK DWP 32, DWP 42
ISDSInteligentny System Dowodzenia i Sterowania (opcja)

Zbiornik wody / środka pianotwórczego

 
łączna pojemność15 000 dm3

Wyposażenie

 
maszt oświetleniowy 5m
sprzęt łączności radiowej 6x cyfra
wyciągarka elektryczna 12 T
inne do ustalenia nawigacja

Udostępnij