Wybrane akcje minionego roku:

 1. 02.02.2014 – poszukiwania gruzowiskowe w zawalnym budynku, po wybuchu gazu w krakowskiej Nowej Hucie;
 2. 08.02.2014 – pożar w budynku degazacji Wydziału Polimeryzacji, na terenie firmy Synthos;
 3. 20.03.2014 – pożar karczmy przy ulicy Piastowskiej w Łękach;
 4. 16.05.2014 – alarm przeciwpowodziowy;
 5. 27.05.2014 – zabezpieczenie brzegu rzeki Soły;
 6. 08.06.2014 – poszukiwania w Piotrowicach;
 7. 18.07.2014 – wypadek drogowy na ulicy Łęg w Malcu;
 8. 31.07.2014 – nawałnica nad gminą Kęty;
 9. 24.10.2014 – pożar magnezu w budynku produkcyjno–magazynowym przy ulicy Chemików w Oświęcimiu;
 10. 12.12.2014 – usuwanie zniszczeń po przejściu huraganu „Aleksandra”.

Minione miesiące to również nieustające szkolenia i kursy odbyte przez naszych druhów. Umiejętności podnoszone były również na różnego rodzaju manewrach i ćwiczeniach. To także okres intensywnych prac remontowych naszej siedziby. Przez cały rok utrzymywana była bezpośrednia współpraca z mieszkańcami, innymi służbami oraz samorządami, a przede wszystkim Samorządem Gminy Kęty i Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu.

Ważniejsze wydarzenia roku 2014:

 1. 10.06 – 24.08.2014 – wystawa pt. „Ratunku, pali się!” utworzona w kęckim muzeum, a poświęcona historii straży pożarnych w 140 rocznicę powołania Ochotniczej Straży Ogniowej w Kętach;
 2. 23.07.2014 – przekazanie dotacji na modernizację remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kętach (dofinansowanie ze środków województwa małopolskiego – 18 134 zł oraz ze środków WFOŚIGW w Krakowie – 81 500 zł);
 3. Drugie półrocze 2014 roku – Remiza OSP Kęty przeszła gruntowną modernizację zewnętrznej części budynku;
 4. 30.10.2014 – ogłoszono wyniki głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Kęty na 2015 rok. Projekt „MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KĘTACH”, na kwotę blisko 340 000 złotych zakwalifikował się do realizacji;
 5. 15.11.2014 – Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza działająca w szeregach OSP Kęty wyróżniona została statuetką „Superaktywni 2014”.

Działania naszej jednostki można śledzić również na portalu społecznościom facebook.com oraz serwisie youtube.com, do których odwiedzania gorąco zachęcamy.

akcje2014

Udostępnij