Kraków5 , JRG Chrzanów oraz z pobliskimi jednostkami OSP.

Działania naszej GPR polegały na przeszukaniu gruzowiska przez zespoły ratownicze oraz sprawdzeniu kamerą wziernikową wytypowanych miejsc. Na gruzowisku nie stwierdzono obecności osób poszkodowanych.  Nadzór budowlany nakazał rozbiórkę kamienicy.

Dziękujemy służbom za współpracę.

Udostępnij