Przez cały dzień, na terenie Przedsiębiorstwa Komunalnego KOMAX w Kętach strażacy przygotowywali worki z piaskiem. By zabezpieczyć ich rezerwę na nagły wzrost poziomu wody w rzekach prace te trwały do godziny 22.00.

W nocy napływ wody ustabilizował się, a w sobotę rano odnotowano zmniejszanie poziomu rzek. Przez cały dzień prowadzony był jeszcze monitoring na ciekach wodnych.

W akcji przeciwpowodziowej brały udział m.in. wszystkie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Kęty, jednostka PSP Oświęcim, Przedsiębiorstwo Komunalne KOMAX, Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kętach oraz mieszkańcy gminy.

Galeria zdjęć: kety.pl

Ulica Sosinki w Bielanach 16.05.2014:

Udostępnij