Wydziale Technicznym. Następnie w 1994 r. rozpoczął studia w SGSP w Warszawie i w tymże roku przeniósł się do Wrocławia, gdzie rozpoczął służbę w JRG PSP Nr 9 na stanowisku dowódcy zastępu. W 1996 r. został mianowany na stanowisko zastępcy dowódcy JRG w Wołowie. W 1998 r. ukończył studia w SGSP i uzyskał pierwszy stopień oficerski. Od 1999 r. pełnił służbę w KP PSP w Wołowie na stanowiskach dowódcy JRG oraz zastępcy komendanta, aż do 2017 roku. W międzyczasie w 2007r. ukończył studia magisterskie w WSZiA w Opolu na kierunku zarządzanie w administracji.

Obecnie zastępca komendanta powiatowego KP PSP w Trzebnicy. Jest również współautorem książki „Podstawy zabezpieczenia i ratowania strażaków podczas wewnętrznych działań gaśniczych”.

Udostępnij