siłowego wejścia (forcible entry).

Podczas warsztatów będzie opiekunem stanowiska dot. siłowego otwierania drzwi.

Udostępnij