Plan ćwiczeń zakładał pracę psów na terenie zdarzenia budowlanego oraz przebicia i wiercenie na mokro. Podczas pracy z wiertnicą mogliśmy przypomnieć sobie jej obsługę, a w trakcie pracy psów skupiliśmy się na pojedynczych elementach i szlifowaniu podstaw systematycznego przeszukania.

Dziękujemy przedsiębiorstwu Budimex SA za zaufanie i udostępnienie obiektu.

Udostępnij