Scenariusz ćwiczeń obejmował wykorzystanie różnych narzędzi poszukiwawczych oraz technik na obiekcie budowlanym. Zadaniem ratowników była detekcja i lokalizacja osób znajdujących się na gruzowisku za pomocą geofonu, kamery wziernikowej oraz psów, stabilizacja, wykonanie dostępu poprzez wybicie otworów w stropie i ścianie, transport przewodnika z psem technikami linowymi do kondygnacji położonej niżej przez wykonany otwór oraz ewakuacja poszkodowanego.

Wspólna akcja pozorowana, ale także oddzielne ćwiczenia zarówno ratowników przy kamerze, geofonie czy stabilizacji oraz przewodników psów zaowocuje w trakcie realnych działań.

Udostępnij