Celem ćwiczeń było:

  • doskonalenie umiejętności w zakresie działań poszukiwawczo – ratowniczych na gruzowisku w zakresie podstawowym i specjalistycznym, w tym rozpoznanie, zabezpieczanie miejsca zdarzenia, wstępne działania poszukiwawczo – ratownicze, rozpoznanie zagrożeń właściwych dla katastrofy budowlanej, ustalenie strefy zagrożenia i strefy niebezpiecznej oraz ich oznakowanie, wyznaczanie dróg alarmowej ewakuacji, sygnalizacja alarmowa, BHP podczas działań,
  •  ćwiczenia praktyczne w zakresie metod stosowanych w trakcie działań poszukiwawczo – ratowniczych na gruzowisku, tj. metod bezprzyrządowych (wykorzystanie ratowników), przyrządowych (geofon, kamera wziernikowa) i z wykorzystaniem czynnika biologicznego (psy ratownicze),
  • sprawdzenie zespołów w trakcie działań zbliżonych do realnej akcji, narażonych na stres i zmęczenie towarzyszące długotrwałym działaniom,
  • podniesienie umiejętności i samodzielności psa ratowniczego w pracy na gruzowisku dopasowując poziom ćwiczeń do poziomu wyszkolenia psa,
  • współdziałanie podczas wykorzystywania technik linowych,
  • podniesienie poziomu współpracy pomiędzy ratownikami z różnych grup poprzez wypracowanie wspólnych standardów działania,
  • unifikacja działań grup poszukiwawczo – ratowniczych w ramach #GPROSPMAŁOPOLSKA
  • integracja środowiska ratowniczego,

Wspólne ćwiczenia na własnym terenie chronionym są podstawą do wypracowania minimalnych standardów gwarantowanych podczas realizacji działań ratowniczych. Jednocześnie są podstawa do dalszego samorozwoju ratowników i jednostek.

Dziękujemy za owocny weekend szkoleniowy!

===============================

Przypominamy, że 25-26 marca br. w ramach projektu „Ćwiczymy razem” zapraszamy ratowników z Małopolski na wspólne ćwiczenia. Obowiązuje rejestracja uczestników!

Foto: Wojtek Bujarek i GPR OSP Kęty

Udostępnij