Sprawozdanie z działalności Modzieżowej Drużyny Pożarniczej przedstawiła dowódca MDP dh Katarzyna Bieniek. Sprawozdanie finansowe i plany finansowe przedstawiła Skarbnik dh Aleksandra Droździk. Sprawozdanie komisji rewizyjnej przedstawił dh Stanisław Górkiewicz. Zarząd OSP otrzymał absolutorium.

Na zebraniu została podjęta uchwała, na mocy której lekki samochód ratowniczo-gaśniczy IVECO Daily 65C 15D, który służył u nas przez ostatnie 14 lat, zostanie przekazany w użyczenie na rzecz sąsiedniej jednostki z terenu gminy Kęty.  Rozwiązanie, w którym jednostka wiodąca w gminie pozyskuje nowy tabor, a ciągle sprawny i gotowy do działań samochód przekazuje na rzecz sąsiednich jednostek, jest naszym zdaniem najlepszym sposobem na pozyskiwanie i wymianę wysłużonego sprzętu. Mamy nadzieję, że takie działania staną się dobrą praktyką na terenie naszje gminy. Prezentacja przedstawiona na zebraniu do pobrania w wersji PDF.

Zebranie to również czas, w którym mogliśmy podziękować naszym druhom oraz osobom i instytucjom współpracującym, za wkład w rozwój naszej jednostki.

Szczególne podziękowanie za „wspólną pasję realizowaną w 2017 roku” skierowaliśmy dla Komendy Hufca ZHP Kęty.

Wyróżnienia otrzymali:

Za przenoszenie ratownictwa z pasją… na płaszczyznę życia codziennegodh Marta Rusek.

Akcja Kalendarze 2018: dh Paweł Błasiak, dh Piotr Bylica, dh Marek Tobiasiewicz.

Uczestnictwo w akcjach ratowniczych w 2017 r.: dh Marcin Osiecki, dh Konrad Grochalski, dh Mirosław Grochalski.

Najaktywniejszy strażak 2017 (akcje, ćwiczenia, życie stowarzyszenia – wybierany przez Zarząd OSP) – dh Elżbieta Wacięga.

Strażak roku 2017 (wybierany głosami członków stowarzyszenia) – dh Jan Wołoszyn.

Ponadto została podpisana umowa partnerska pomiędzy Powiatowym Zespołem nr 10 SME im. M. Kopernika w Kętach a naszym stowarzyszeniem.

Strony niniejszej Umowy zgodnie postanawiają, że tworzą Partnerstwo, którego celem jest nawiązanie współpracy i objęcie patronatem merytorycznym przez OSP Kęty klasy o profilu technik elektryk z przysposobieniem pożarniczym w Powiatowym Zespole Nr 10 Szkół Mechaniczno- Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach…

Swoją obecnością zebranie zaszczycili:

Komendant Powiatowy PSP w Oświęcimiu bryg. mgr inż. Piotr Filipek
Prezes ZP ZOSP RP Jerzy Obstarczyk
Prezes ZG ZOSP RP Mariusz Handzlik
Komendant ZG ZOSP RP Józef Szafran
Prezes OSP Bulowice Marek Migas
Prezes OSP Kęty Podlesie Tomasz Chowaniec
Naczelnik OSP Nowa Wieś Wojciech Grygierczyk
Prezes OSP Malec Jacek Jonkisz
Zastępca Dowódcy 3GPR Kraków Balice – kpt. pilot Wiesław Jastrzębski
Komendant Komisariatu Policji w Kętach asp. szt. Maciej Molenda
Komendant Hufca ZHP Kęty phm. Anna Smolarska
Wicestarosta Oświęcimski Jarosław Jurzak
Burmistrz Gminy Kęty Krzysztof Jan Klęczar
I Zastępca Burmistrza Gminy Kęty Rafał Ficoń
Przewodniczący Rady Miasta Kęty Marek Nycz
Przewodniczący Seniorów Miasta Kęty Jerzy Kolasa
Dyrektor Powiatowego Zespołu Nr 10 Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Kętach Ilona Kula

Udostępnij