Zakres prac remontowych:

Prace budowlano – remontowe:

  • Prace budowlane w tym: przeniesieni ściany działowej, wykończenie ścian tynkiem, malowanie, obróbki stolarskie, wymiana parkietu, zabezpieczenie klatki schodowej.
  • Prace na instalacji grzewczej i wentylacyjnej.
  • Wykonanie oświetlenia oraz instalacji elektrycznej
  • Modernizacja sieci IT i PPOŻ

Koszt robót budowlanych i instalatorskich opiewał na kwotę prawie 40 000 zł i został sfinansowany głownie ze środków własnych, środków KSRG oraz dotacji urzędu gminy.

 

Udostępnij