Środki w kwocie po 40 tys. zł dla każdej z gmin przekazał beneficjentom wicemarszałek Łukasz Smółka.
120 tys. zł to środki, które otrzymają w sumie trzy małopolskie grupy poszukiwawczo-ratownicze. To konkretne wsparcie pozwoli doposażyć, utrzymać, a przede wszystkim ułatwi wykonywanie codziennych zadań ratownikom. Nasze spotkanie jest doskonałą okazją, by wyrazić wdzięczność za tę niezwykle trudną i odpowiedzialną pracę dla wszystkich ratowników z Małopolski– mówił wicemarszałek Łukasz Smółka.

Urząd Gminy Kęty, za pośrednictwem, którego dofinansowanie trafi do naszej jednostki, reprezentował Mateusz Hałat – Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego, który podkreśla: Każda złotówka przeznaczona na wspieranie jednostek Ochotniczych Straż Pożarnych jest dobrze wydaną złotówką.

Jan Wołoszyn – Dowódca GPR OSP Kęty zaznaczył: Każdy ratownik musi się szkolić. Każdy musi podnosić swoje kwalifikacje. Między innymi  na ten cel będziemy wydatkować otrzymane wsparcie.

Dziękujemy za okazane wsparcie bieżącej działalności, które pozwoli spokojnie planować rozwój i szkolenie psów ratowniczych oraz znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ratowników.

Udostępnij