Część teoretyczna obejmowała zagadnienia dotyczące historii naszej grupy, kynologii ratowniczej w Polsce, uwarunkowań prawnych wykorzystania zwierząt w akcjach poszukiwawczo-ratowniczych oraz podstaw kynologicznych.

Część praktyczna obejmowała test współpracy, podstawy aportu oraz kierowania psem w dystansie.

Gratulujemy kandydatom na zespoły ratownicze wysokiego wyniku zaliczonego egzaminu.

Udostępnij