Ze względu na przeddzień 8 marca, z okazji Dnia Kobiet zebranie rozpoczęto od wręczenia kwiatów obecnym na sali Paniom. Po tym miłym akcencie ogłoszono zmianę na stanowisku prezesa OSP Kęty. Z funkcji tej zrezygnował po dziewięciu latach druh Zygmunt Karkoszka, a jego miejsce zajął, będący dotychczas zastępcą naczelnika, druh Mariusz Handzlik, przekazując jednocześnie swoje wcześniejsze stanowisko druhowi Tomaszowi Chromemu. Ustępującemu prezesowi, który nadal pozostaje członkiem Zarządu OSP Kęty, złożono podziękowania za lata ciężkiej i efektywnej pracy.

Nowo wybrany prezes OSP Kęty dokonał otwarcia zebrania, a jego przewodniczącym został Jan Christ. Po wyborze protokolanta oraz komisji uchwał i wniosków przyjęto porządek zebrania oraz przedstawiono sprawozdanie z działalności OSP, sprawozdanie finansowe, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oraz przedstawiono projekt planu działalności i planu finansowego na rok 2015, po czym przystąpiono do dyskusji i wolnych wniosków. Ostatnim punktem planu zebrania było wręczenie odznaczeń za wysługę lat.

Po zakończeniu zebrania, wszystkich zgromadzonych zaproszono na poczęstunek.

Udostępnij