Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 19

Nazwa biura 

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych
w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia 

Intensywne opady deszczu/2

Obszar 

województwo małopolskie

Ważność (cz. urz.) 

od godz. 18:00 dnia 14.05.2014 do godz. 06:00 dnia 16.05.2014

Przebieg 

Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym.

Prognozowana wysokość opadów na południu województwa:

od 18:00 14.05 do 06:00 15.05 wyniesie od 20 mm do 30 mm, miejscami do 40 mm,

od 06:00 15.05 do 18:00 15.05 wyniesie od 20 mm do 30 mm, miejscami do 40 mm,

od 18:00 15.05 do 06:00 16.05 wyniesie od 10 mm do 20 mm, miejscami do 40 mm.

Prognozowana wysokość opadów na północy województwa:

od 18:00 14.05 do 06:00 15.05 wyniesie od 10 mm do 20 mm, miejscami do 30 mm,

od 06:00 15.05 do 18:00 15.05 wyniesie od 10 mm do 20 mm, miejscami do 30 mm,

od 18:00 15.05 do 06:00 16.05 wyniesie od 10 mm do 20 mm, miejscami do 40 mm.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%) 

90%

Uwagi 

Możliwa zmiana stopnia ostrzeżenia w zależności od rozwoju sytuacji.

Dyżurny synoptyk 

Tomasz Knopik

Godzina i data wydania 

godz. 11:54 dnia 13.05.2014

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: DESZCZ/2 woj.malopolskie od 18:00/14.05 do 06:00/16.05.2014 30-60 mm miejscami do 80 mm za dobe

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie
w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:2

Nazwa biura 

Biuro prognoz hydrologicznych: BPH O/Kraków IMGW PIB

Zjawisko/stopień zagrożenia 

Wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych/3

Obszar 

województwo małopolskie

Ważność (cz. urz.) 

od godz. 20:00 dnia 14.05.2014 do godz. 20:00 dnia 16.05.2014

Przebieg 

W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu, w okresie obowiązywania ostrzeżenia, w zlewniach: Soły, Skawy, Raby, Dunajca, Ropy oraz na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa, prognozowany jest wzrost poziomu wody do strefy stanów wysokich z przekroczeniem stanów ostrzegawczych, a w dalszej kolejności stanów alarmowych. Na Wiśle prognozowany jest wzrost poziomu wody do strefy stanów wysokich z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%) 

85%

Uwagi 

Brak

Dyżurny  

Przemysław Plewa

Godzina i data wydania

13.05.2014 – godz. 14:40

SMS

IMGW PIB OSTRZEGA:WEZBRANIE Z PRZEKROCZENIEM STANOW OSTRZEGAWCZYCH I ALARMOWYCH/3 wojewodztwo malopolskie od20:00/14.05.do20:00/16.05.2014

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie
w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

Udostępnij