Głównym ekspertem na warsztatach był brytyjski ratownik z The Centre for Search Research Carl Hamilton. Poruszone zostały tematy dotyczące technik i taktyk wykorzystywanych przez ratowników brytyjskich oraz temat związany z zarządzaniem pierwszą fazą /wstepną/ poszukiwań. W tej drugiej części szczegółowo została omówiona „procedura 6 kroków”, która już od kilku lat jest wykorzystywana w naszej grupie podczas działań poszukiwawczych. Zaszczytem było poznanie Carla Hamiltona współtwórcy terminu „dystans krytyczny”. Termin ten jest niezbędny do obliczenia pokrycia terenu, czyli obszaru, który został skutecznie przeszukany przez zespół w terenie.

Mamy nadzieję, że pogłębiona wiedza zaowocuje „doganianiem świata poszukiwawczego”, co realnie przełoży się na skuteczność działań i co najważniejsze pozwoli szybciej dotrzeć do poszukiwanego. Jednocześnie mamy nadzieję, że przedstawione techniki i taktyki działań poszukiwawczych szybko zostaną zaadoptowane przez polskich ratowników SAR.

Serdecznie dziękujemy za zaproszenie Grupie Poszukiwawczo-Ratowniczej Ochotniczej Straży Pożarnej Siechnice.

Udostępnij