kamery termowizyjnej w działaniach ratowniczych.
Teoria: budowa i działanie kamery termowizyjnej.
Praktyka: lokalizacja zródła ognia i osoby poszkodowanej, praca roty w pożarach wewnętrznych, rozwinięcia bojowe.

 

Udostępnij