Po rozdaniu zestawów egzaminacyjnych wszyscy przystąpili do testu teoretycznego. Sam test nie był łatwy, lecz wszyscy zaliczyli go pozytywnie. Po sprawdzianie teoretycznym nadszedł czas na część praktyczną.

Na koniec młodzi adepci pożarnictwa otrzymali zaświadczenia o zdaniu testu oraz gratulacje od Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kętach dh Krzysztofa Kućki, Prezesa OSP Kęty dh Jana Wołoszyna, opiekuna Krzysztofa Szczypki i dowódcy MDP Julii Szczypki. Oznacza to, że wszyscy będą dopuszczeni do ślubowania, które odbędzie się podczas uroczystości 11 listopada.

Tymczasem starsza sekcja zebrała się tradycyjnie o godzinie 10:00. Odbyły się dla nich zajęcia z użyciem detektora gazu. Między innymi po co on jest? I jak sobie radzić w sytuacji zagrożenia.

Dla młodszej sekcji, nie piszącej testu odbyły się ćwiczenia praktyczne czyli pozorowane zdarzenia.

Artykuł napisał: Adam

Udostępnij