Na zajęciach teoretycznych zostały omówione zasady bezpiecznej pracy ze śmigłowcem oraz działań na wysokości z użyciem technik linowych.
Natomiast na zajęciach praktycznych nacisk położono na:

  • Operowanie sprzętem alpinistycznym w rękawiczkach taktycznych
  • Kontrolę partnerską pod względem poprawnie dobranego sprzętu alpinistycznego
  • Operacje związane z poruszaniem się po pokładzie śmigłowca Mi-8
  • Zjazd z helikoptera za pomocą technik linowych
  • Podbieranie za pomocą liny w systemie S.P.I.E (SPECIAL PATROL INSERTION & EXTRACTION)
  • Technikę „długiej liny” (zwanej na świecie „HEC”, czyli human external cargo)
  • Ewakuację ratownika wraz z psem za pomocą techniki HEC
  • Przyjmowanie śmigłowca

Po zajęciach w kraju uczestnicy przenieśli się w rejon Kotliny Hornadzkiej na Słowacji, niedaleko polskiej granicy, gdzie odbywały się zajęcia ze śmigłowcem.

Dzień 1 lotów
Kilkukrotnie powtórzono „na sucho” operacje z poruszania się po pokładzie śmigłowca oraz ewakuacji za pomocą technik linowych na podstawionym przez załogę Mi-8.  
Następnie wykonano pierwsze loty oraz zjazdy. Do ewakuacji używano przyrządów zjazdowych RIG oraz ID.
Tego samego dnia po wykonano ćwiczenia z zakresu ewakuacji z pokładu śmigłowca za pomocą technik linowych przystąpiono do manewrów podbierania za pomocą liny w systemie S.P.I.E (SPECIAL PATROL INSERTION & EXTRACTION).

Dzień 2 lotów
Następnego dnia terenem ćwiczeń był nieczynny kamieniołom, gdzie utrwalano działania z dnia poprzedniego oraz ćwiczono technikę „długiej liny” (zwanej na świecie „HEC” czyli human external cargo).

Dzień 3 lotów
Ostatniego dnia wykonano powtórzenie wszystkich manewrów.

Kilka dni merytorycznego i praktycznego obcowania z kadrą instruktorską, ratownikami zaangażowanymi w pracę i załogą śmigłowca zaowocuje w rozwój naszego „ratownictwa z pasją…”

Foto: Kuba Zwoliński, Katarzyna Marczak, Rafał Podlasiński, Rafał Sakowski, Sylwester Mazurek

Udostępnij