13 sierpnia 2022 r. prowadziliśmy szkolenie z zakresu technik i metod wykorzystywanych podczas działań poszukiwawczych w terenie otwarty. Było to drugie szkolenie z cyklu szkoleń przygotowujących naszych ratowników do działań SAR. Podczas zajęć skupiliśmy się na następujących  tematach:

  • Elementy taktyki pokonywania tras terenowych – nawigacja z wykorzystaniem obiektów liniowych, nawigacja z wykorzystaniem obiektów punktowych i rzeźby terenu.
  • Taktyki pasywne i aktywne w poszukiwaniach.
  • Metody poszukiwawcze wykorzystywane podczas działań (wady i zalety).
  • Metody ustalania AMDR (maksymalnego średniego zakresu detekcji w terenie)
  • Monitoring pracy zespołów w terenie.

Po części teoretycznej zajęcia prowadzone były w otwartym terenie, gdzie ratownicy mogli w sposób praktyczny wykorzystać pozyskana wiedzę i jednocześnie otrzymać pomoc metodyczną podczas wykonywania zadań.

Całość ćwiczeń została omówiona i podsumowana z uwzględnieniem pracy poszczególnych zespołów.

Dziękujemy za obecność na zajęciach: GRS OSP Kraków, GPR OSP Stare Bielsko, GPR OSP Myślenice.

Udostępnij