Ten rok rozpoczęliśmy od dwudniowego szkolenia, które w piątek było okazją do podsumowania naszych zeszłorocznych działań, wymianą doświadczeń oraz określeniem planów na rok bieżący.

Sobotę rozpoczęliśmy od prezentacji systemu SARUAV, którą poprowadzili: Tomasz Niedzielski i Mirosława Jurecka. W tym miejscu serdecznie dziękuję za dwugodzinne spotkanie, wypełnione bardzo merytoryczną rozmową. Jednocześnie cieszymy się, że na rodzimym rynku powstają narzędzia, które w tak zaawansowany sposób wspierają działania ratowników podczas akcji poszukiwawczych. Warto podkreślić, że system SARUAV jest ciągle rozwijany i modyfikowany również w oparciu o sugestie i zapotrzebowanie ratowników.

Następnym etapem spotkania było podsumowanie naszych wcześniejszych szkoleń dotyczących wymiany informacji między grupami. Główny nacisk skierowaliśmy na obieg dokumentacji elektronicznej i określenie zautomatyzowanych mechanizmów przekazywania informacji z działań poszukiwawczo-ratowniczych.

Po trzech latach wspólnych szkoleń jesteśmy na etapie, w którym możemy jasno zdeklarować, że ten proces szkoleniowy osiągnął swój cel i dziś przepływ informacji na poziomie naszych grup jest płynny i automatyczny, co pozwala na szybką i bezpieczną wymianę zasobów ludzkich podczas długotrwałych działań poszukiwawczo – ratowniczych w terenie otwartym.

W szkoleniu udział brali: Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza OSP Goszcza, Myślenicka Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza i gościnnie w ramach nowo nawiązanej współpracy Ochotnicza Straż Pożarna Stare Bielsko.

Dziękujemy za Wasze zaangażowanie i uczestnictwo w tym projekcie, który od kilku lat realizowany jest przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego.

 

Udostępnij