Ćwiczyliśmy min. podstawowe posłuszeństwo, regulaminowe przeszkody, poruszanie się po gruzach, lokalizację i oznaczanie. Odrobinę czasu przeznaczyliśmy także na elementy ratownictwa wysokościowego, a dokładniej obsługę przyrządów zjazdowych i do podchodzenia.

Znalazł się też czas na wspólne omówienie wykonanych zadań i wyciągnięcie wniosków do dalszej pracy. Wspólne ćwiczenia integrują, pozwalają nam się poznać i zaufać sobie nawzajem, co ma istotne znaczenie w trakcie realnych działań.

Udostępnij