Jest to jedna z nielicznych okazji w ciągu roku, kiedy w jednym czasie spotykają się wszystkie pokolenia naszej strażackiej rodziny. Nasi najstarsi druhowie – mentorzy, czynni strażacy, członkowie wspierający, najmłodsi adepci pożarnictwa i nasze rodziny – wszyscy przy jednym stole.

Jest to również, czas na sprostowanie niewyjaśnionych spraw, które miały miejsce w mijającym roku, czas na poprawę wzajemnych relacji, czemu sprzyja świąteczny nastrój, a przede wszystkim opłatek w naszych dłoniach i wspólny stół.

Udostępnij