Poruszone zostały tematy szkoleń, zdarzeń, zaangażowania strażaków w życie mieszkańców naszej gminy, profilaktyki, wychowania najmłodszych i finansowania naszego stowarzyszenia. Omówił również temat profilaktyki antyrakowej wśród strażaków, podkreślając jak ważnym elementem jest samodoskonalenie strażaka w kontekście nowo pozyskanego sprzętu i zmian technologicznych, za którymi musimy podążać.
Dh prezes przedstawił cele i plany na bieżący rok.

Dh Julia Szczypka zaprezentowała dokonania naszej Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w minionym roku. Jednocześnie podziękowała Zarządowi OSP za okazane wsparcie.

Sprawozdanie finansowe przedstawiła dh Sylwia Łyczko– skarbnik.
Sprawozdanie komisji rewizyjnej wygłosił dh Stanisław Górkiewicz – przewodniczący komisji.

Podjęto uchwałę o wykreśleniu ze składu Zarządu dh Janusza Majkucińskiego, na podstawie złożonej przez niego rezygnacji. Jednocześnie nie wniesiono o uzupełnienie Zarządu o dodatkowego członka.

Podjęto uchwałę o przyznaniu członkostwa honorowego dla: dh Teresy Więcek, dh Ryszarda Marchińskiego, dh Leszka Pędraka, dh Kazimierza Pilarskiego.

Wręczono wyróżnienia dla członków stowarzyszenia – PREZENTACJA Z ZEBRANIA WALNEGO W WERSJI PDF.

W tym wyjątkowym dniu podziękowaliśmy dh Józefowi Szafranowi za 14 lat służby na stanowisku komendanta gminnego oraz w szeregach naszej Jednostki Operacyjno Technicznej.

Głos zabrali również zaproszeni goście:

Starosta powiatu oświęcimskiego Marcin Niedziela.
Burmistrz Gminy Kęty Krzysztof Jan Klęczar.
Komendant Powiatowy PSP w Oświęcimiu st. kpt. Marcin Głogowski
Komendant Gminny ZOSP RP Józef Szafran
Komendant KP Kęty Maciej Molenda.
Prezesi honorowi dh Jan Christ i Jan Pilarski.
W imieniu harcerzy głos zabrała phm. Anna Smolarska.

Gościliśmy również Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego UG Kęty Mateusza Hałata, Przewodniczącego Gminnej Rady Seniorów Jerzego Kolasę, Dyrektor PZ nr 10 SME w Kętach Ilonę Kulę, druhów z OSP Bulowice i OSP Kęty Podlesie.

Dziękujemy wszystkich gościom za obecność w tym ważnym dla nas dniu.

Pełna sala świadczy o randze spotkania i poczuciu odpowiedzialności za rozwój stowarzyszenia!

Udostępnij