W rodzinach strażackich tradycja pożarnictwa powinna być przekazywana z pokolenia na pokolenie. Prawie 150 – letnia historia naszego stowarzyszenia obrazuje zmiany społeczne jakie zachodziły na przestrzeni lat w naszym środowisku. Dziś stajemy przed nowymi wyzwaniami związanymi ze współczesnym światopoglądem, realiami życia w wszechobecnym konsumpcjonizmie, gdzie „mieć” jest ważniejsze od „być”.  

Udostępnij