Burmistrz Gminy Kęty, Rafał Ficoń – II Burmistrz Gminy Kęty, Edyta Sysak – kierownik Kancelarii Urzędu Gminy , Wiesław Jastrzębski – Zastępca Dowódcy  3GPR Kraków Balice, Henryk Jurecki – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP Oświęcim, Maciej Molenda – Komendant KP Kęty, Józef Szafran – Komendant Gminny ZOSP RP.

Cieszymy się, że już kolejny raz udało się stworzyć w naszej remizie płaszczyznę do rozmów o polityce bezpieczeństwa na poziomie województwa małopolskiego. Był to czas, który mamy nadzieję zaowocuje kolejnymi innowacyjnymi rozwiązaniami w naszym regionie, związanymi z organizacją działań ratowniczych. Czas, w którym mogliśmy podzielić się swoimi osiągnięciami z ostatniego roku. Te osiągnięcia to pokłosie dobrze prowadzonej współpracy samorządu szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego. Taka współpraca jest podstawą sprawnie działającego systemu ratownictwa, otwartego na każdą organizację, stowarzyszenie, grupę cywilną uczestniczącą w zdarzeniu. Pozwala nam działać i podnosić swoje kompetencje ratownicze, stawiać sobie nowe cele i rozwijać „ratownictwo z pasją…”

Można śmiało powiedzieć, że było to spotkanie w gronie Przyjaciół „Ratownictwa z pasją…”
Dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkania za przyjęcie zaproszenia!

Udostępnij