Idąc za tymi słowami, nasz dzień zaczął się od przygotowań do działań poszukiwawczych (szczęśliwie nasza pomoc nie była potrzebna) oraz działań ratowniczych podczas otwarcia mieszkania na os. Królickiego. Po tych zdarzeniach można było zacząć zaplanowane szkolenie.

W pierwszej części zajęć odświeżyliśmy zagadnienia teoretyczne, bez których nie można mówić o praktyce. Zostały podjęte tematy dotyczące procesu spalania oraz zjawisk pożarowych, w tym również zagrożeń związanych z tymi zdarzeniami. Ponadto poruszono kwestie taktyczne m.in. działania w zastępie, zabezpieczenia ratowników oraz operowania prądami gaśniczymi.

Na placu wewnętrznym remizy ćwiczyliśmy rozwinięcia bojowe w różnych konfiguracjach. Ćwiczenia miały na celu doskonalić fundament ratownictwa, czyli działanie w zespole, aby sprawnie i szybko osiągnąć zamiar taktyczny. Następnie, przećwiczyliśmy różne warianty podawania prądów wody oraz współpracę strażaków w rocie, w tym komunikację i poruszanie się zespołu z nawodnioną linią.

Popołudniu zajęcia odbywały się na terenie Nowej Wsi i podzielone zostały na dwa etapy. Najpierw przy pomocy makiet, tzw. domków ogniowych, próbowaliśmy wywołać zjawiska pożarowe takie jak roll-over, rozgorzenie, spalanie oraz samozapłon gazów pożarowych czy wsteczny ciąg płomieni, w celu obserwacji faz rozwoju pożaru. Ten sposób nauki wykorzystano po raz pierwszy wzorując się na materiałach ze źródeł cfbt.pl, które nas zainspirowały i wiele nauczyły.

Po pokazach rozpoczęliśmy trening na obiekcie budowlanym. Dzięki uprzejmości strażaków z OSP Nowa Wieś i udostępnieniu przez nich niedwano nabytego budynku mieszkalnego, stworzyliśmy bardzo realistyczne warunki do odwzorowania prawdziwego pożaru w zabudowie mieszkaniowej. Zachowany układ pomieszczeń, pełne wyposażenie domu oraz sztuczne zadymienie wprowadziło bardzo realistyczny scenariusz działań.
Ćwiczenia podzielone były na dwa odcinki bojowe. W pierwszym, na parterze strażacy mieli za zadanie przeszukać pomieszczenia i zlokalizować źródła pożaru; poruszali się w rocie z linią gaśniczą.
W drugim, zadanie polegało na dostaniu sie po drabinie na 1 piętro budynku i przeszukaniu pomieszczeń. W zadymieniu musieli znaleźć osobę poszkodowaną i ewakuować ją w bezpieczne miejsce.

Na koniec zaobserwowaliśmy efekt wentylacji nadciśnieniowej oraz omówiliśmy ćwiczenia, wyciągając szereg interesujących wniosków.

Tym wszystkim zmaganiom przypatrywali się młodzi adepci pożarnictwa z naszej jednostki.

Należy wspomnieć, że w warsztatach brali udział strażacy z OSP Nowa Wieś. Jest to dla nas ogromna przyjemność podejmowania współpracy z sąsiadami. Przecież nigdy nie wiemy, kiedy i w jakich okolicznościach przyjdzie nam walczyć z pożarem, więc wymiana doświadczeń jest kluczem do sprawnych działań.

Serdecznie dziękujemy inicjatywie cfbt.pl. Dzięki udostępnionym materiałom mogliśmy sięgnąć po fachową i profesjonalną wiedzę na temat szeroko pojętego ratownictwa i pożarnictwa. Wiedza ta pozwoliła nam przygotować te ćwiczenia –  doskonalące nas w działaniach.

Udostępnij