Kilkanaście wieków później, w Polsce, uchwalono pierwsze “porządki ogniowe”, a blisko dwa wieki później Andrzej Frycz Modrzewski w dziele “O poprawie Rzeczypospolitej” zwracał uwagę m. in. na to, w jaki sposób można zapobiec powstawaniu i rozprzestrzenianiu się ognia. W następnych latach organizowano służby ogniowe, straże ogniowe, aż w końcu straże pożarne, tak jak 20 listopada 1874r. podjęto uchwałę o powołaniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Kętach. Ochotnicza Straż Pożarna w Kętach, pisze swoją historię przez bisko 150 lat otwierając nowe rozdziały, ale także z każdym rokiem zamykając kolejne.

W ten sposób 2022 rok przeszedł już do historii. Mimo różnych epok, wyposażenia formacji i zapotrzebowania każde z tych wydarzeń mają wspólny punkt, którym jest pomoc mieszkańcom w zwalczaniu pożarów.
Zgodnie z definicją, pożar jest niekontrolowanym, samoistnym procesem spalania materiałów palnych w miejscu i czasie do tego nieprzeznaczonym. Powoduje zagrożenie życia i niesie ze sobą straty materialne.
W roku 2022 nasze pierwsze (1.01.2022 r. 00:16) i ostatnie zdarzenie (31.12.2022 r. 21:46) było alarmowaniem do pożaru. W ubiegłym roku zmierzyliśmy się z 42 pożarami, w których działaliśmy łącznie przez 480 godzin 44 minuty. W działaniach brało udział z ramienia OSP Kęty łącznie 381 strażaków. Żaden ze strażaków nie odniósł obrażeń podczas działań gaśniczych. Mając świadomość zagrożeń, jakie niosą ze sobą pożary, strażacy z tematyki pożarów wewnętrznych i zewnętrznych niezmiennie szkolili się, przez co zwiększyła się świadomość używanego sprzętu, ale przede wszystkim lepszego poznania siebie i budowania wzajemnej współpracy, by móc bezpiecznie działać. Podczas działań gaśniczych wykorzystywano zaawansowane technologie termowizyjne umożliwiające kontrolowanie temperatury i rozpoznanie ognisk pożaru z powietrza.

3 sztuki hełmów strażackich, łącznie 270 metrów linii wężowej, maska F2, bateria DJI Phantom, 4 śmigła Phantom, tłumica, linka ZL 20 oraz para rękawic zostały uznane za wyeksploatowane, a w konsekwencji skreślone z wyposażenia w podziale bojowym.

Podsumowując rok 2022, dokształcamy się i wyciągamy wnioski, z którymi w następnych dniach chcemy się z Państwem podzielić, by w przyszłości ilość wyjazdów miała tendencję spadkową, ponieważ czasami najmniejsze szczegóły są najbardziej istotne w prewencji.

Największy pożar na terenie gminy w 2022 roku:

Udostępnij