Poruszyliśmy tematy związane z czterema podstawowymi fazami SAR: lokalizacja, dotarcie, stabilizacja, ewakuacja.
Nacisk szkoleniowy położyliśmy na fazę lokalizacji z wykorzystaniem w działaniach techniki: „STP – szybkiej trójki poszukiwawczej”, ‘koła wagonu’, „liścia”, „patrolu pieszego”, metody biologicznej – z wykorzystaniem psów ratowniczych.

Dziękujemy za zaangażowanie i cenna wymianę doświadczeń.

Cel szkolenia:

  • ćwiczenia praktyczne w zakresie metod stosowanych w trakcie działań poszukiwawczo – ratowniczych w terenie otwartym, tj. metod bezprzyrządowych (wykorzystanie ratowników), przyrządowych (lornetka, noktowizor, dron, kamera termowizyjna) i z wykorzystaniem czynnika biologicznego (psy ratownicze),
  • sprawdzenie zespołów w trakcie działań zbliżonych do realnej akcji na nieznanym terenie, narażonych na stres i zmęczenie towarzyszące długotrwałym działaniom,
  • podniesienie umiejętności i samodzielności zespołów ratowniczych w terenie,
  • podniesienie poziomu współpracy pomiędzy ratownikami z różnych grup poprzez wypracowanie wspólnych standardów działania,
  • unifikacja działań grup poszukiwawczo – ratowniczych z terenu małopolski,
  • integracja środowiska ratowniczego,
Udostępnij