których zadaniem było doprowadzić pozostałych ratowników do wyznaczonych punktów. Przejście wymagało od nawigatorów dobrej orientacji w terenie i trafnego podejmowania decyzji. Skutki decyzji były różne. Niektórzy przekonali się, że niewielki błąd może mieć bardzo duży wpływ na całe przejście.
Trasy przejścia patrolowali ratownicy na quadach wykonując zlecone czynności operacyjne. Po osiągnięciu wskazanych punktów lokalizacji, na uczestników przejścia czekało następne zadanie – w oparciu o wyznaczony sektor należało dokonać przeszukania szczegółowego z wykorzystaniem zespołów ratowniczych.
Po części praktycznej nastapiło podsumowanie zrealizowanych działań. Przeanalizowano przejścia i zwrócono uwagę na proces podejmowania decyzji w terenie.

Szkolenia i ciągłe doskonalenie swoich umiejętności jest nieodzownym elementem w życiu ratownika. Wspólne szkolenia łączą i integrują, ale również pomagają zdobyć doświadczenie, które przełoży się na podejmowanie decyzji w trakcie prawdziwej akcji.

Dziękujemy za zaangażowanie!

 

Udostępnij